Jiwa korsa para taruna smk pelayaran

13/07/2020 Admin Wira Samduera

Smk pelayaran Wira Samudera adalah sekolah menengah kejuruan yang mengajarkan kepada kita tentang pelayaran. Kita di ajarkan tentang jiwa korsa,…