logo smk
  • SMK PELAYARAN WIRA SAMUDERA

  • Mahaywangrat Jaya Wijaya

Teknika Kapal Niaga

mempersiapkan Taruna-Taruni menjadi perwira mesin yang handal danprofesional.Taruna-Taruni dibekali dengan dasar ilmu permesinan kapal padajenjang ijazah Ahli Teknika Tingkat IV (ATT IV).

Halaman Lainnya
Nautika Kapal Niaga

Pendidikan dan pelatihan pada jurusan Nautika Kapal Niaga mengacu pada ketentuan STCW 1978 Amademen Manila 2010. Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup keseluruhan pengetahuan, keterampi

27/03/2019 11:06 WIB - administrator
Profil

SMK Pelayaran Wira Samudera adalah sekolah yang menyiapkan siswa-siswi lulusan SMP sederajat menjadi perwira pelayaran pada tingkatan ijazah Ahli Nautika Tingkat IV dan Ahli Teknika Tin

26/03/2019 04:43 WIB - administrator
Visi dan Misi

Misi dari SMK Pelayaran Wira Samudera: Mempertebal kecintaan dan kebanggaan taruna didik terhadap almamater, bangsa, negara dan tanah air Indonesia dengan cara  meningkatkan

26/03/2019 04:43 WIB - administrator